Incizim i video kontributit për BBC

Më 9 korrik 2018, një ekuipazh i BBC bëri një kontribut me video për Shtëpinë Përkujtimore të Nënë Terezës, me ndihmën e kuratores Cvetanka Vuçkovska-Mitovska, e cila paraqiti muzeun tonë për publikun. Falënderim ekipit të BBC-së për hapësirën e ndarë në media!