Punëtoria për fëmijë e Pashkëve në IN Shtëpia Përkujtimore e Nënës Terezë – Shkup

Më 30 prill 2024, IN Shtëpia Përkujtimore e Nënës Terezë – Shkup, në bashkëpunim me kopshtin 13 Nëntori, Klon Jasmin, organizuan punëtori me rastin e festës së Pashkëve.
Në punëtori, fëmijët pikturuan dhe punuan me materiale të ndryshme dhe në fund të punëtorisë krijimet e tyre u ekspozuan në pusin e vendosur në pjesën e poshtme, të jashtme të Shtëpisë Përkujtimore.