QMN – Qendra e menaxhimit te ndryshimeve

Po e realizon proektin – Nxitja e qeverisjes se mire dhe reformat ne administraten publike, i cili mbeshtetet nga fondi NED (National Endowment For Democracy).

Monitorimi i punes se menaxhereve te institucioneve (drejtoreve dhe zv. drejtoreve), keshillet drejtuese dhe mbikqyrese ne institucionet e sektorit publik, vecanerisht ne aspektin e kompetencave, afrimit te sherbimeve, menyra e perzgjedhjes, vendimmarrjes, shpenzimeve etj.